Fakultní základní škola Olomouc

Třída s rozšířenou výukou skupiny předmětů

V případě zájmu o zařazení dítěte do 1. třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů je nutná diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně.

O vyšetření je nutné požádat nejpozději do 14. ledna 2022.

Prosím kontaktujte Pedagogicko-psychologickou poradnu v Olomouci, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc.

Vyšetření mimořádného nadání v poradně urychlíte vyplněním on-line dotazníku:
http://ppp-olomouc.cz/zadost/objednavky-ppp-olomouc/