Fakultní základní škola Olomouc

Práce žáků

Ukázky práce z distanční výuky

Projekty, prezentace, videa, ale i běžné věci k dokumentaci života školy během výuky na dálku – klikněte na obrázek:

Back to school!!

Ke každé knížce patří pěkná záložka. Žáci 1. C si k prvnímu čtení vytvořili voňavou záložku z nasbíraných květin. Měli radost nejen z výrobku, ale také z toho, že už umí pojmenovat jarní květiny.


Závěrečné práce žáků 9. tříd 2018/2019

V roce 2019 proběhl již desátý ročník našeho projektu. Zakončily jej prezentace závěrečných prací, které pro své spolužáky připravili žáci 9. tříd na pondělí 24. června. Každý ročník je jiný, žáci se představí v novém světle a přijdou s dalšími nápady. Většina prací se podařila a byla radost je číst. A to žáci rozsahem nijak nešetřili – zadání 12 000 znaků splnili hravě všichni, výjimkou nebyl počet kolem 30 000 znaků (cca 30 stran). I většina prezentací byla na úrovni.

Pokaždé je ale náš projekt v něčem stejný. Žáci musí bojovat sami se sebou, aby se naučili dlouhodobě systematicky pracovat na vybraném tématu a trénovali tzv. měkké dovednosti (komunikaci, kooperaci, osobní efektivitu, zvládání zátěže aj.).

Celkem bylo oceněno 11 žáků:

 

Závěrečné práce žáků 9. tříd 2017/2018

Devátý ročník projektu byl zakončen dne 22. 6. 2018 jako tradičně v tělocvičně prezentacemi. Řada žáků naprosto bravurně předstoupila před své spolužáky z 8. a 9. tříd a představila výsledek své práce na jimi zvolené téma. Někteří vystupující zaujali publikum svým poutavým vysvětlováním nebo zajímavou powerpointovou prezentací, někteří je vtáhli do tématu otázkami či kvízem.

Typickým rysem letošního ročníku byly silné osobní vazby k tématu, ať už rodinná tradice, koníček, osudy členů rodiny, místo narození, budoucí profesní orientace nebo i osobní zážitek či zkušenost. Oceněno jako výjimečné bylo celkem devět prací.

Přehled oceněných prací:

 

Závěrečné práce žáků 9. tříd 2016/2017

Pro rok 2017 byla charakteristická pestrost vybraných témat a oborů, hodně oblastí atraktivních a adrenalinových. Dále byla zjevná převaha témat pouštějících se do historie, ne nutně dějepisná, ale věnující se třeba historii vybraného oboru nebo rodinné historii.

Přehled oceněných prací:

 Ze třídy 3. A

Ve škole nás zaujalo téma sluneční soustava a obíhání planet kolem Slunce. Sledovali jsme video, procházeli encyklopedie, četli jsme si zajímavosti. V tělesné výchově jsme při zážitkové aktivitě znázorňovali pohyb planet kole Slunce. Doma jsme s chutí vyrobili projekty.

Práce žákyň Zuzany Dolejší a Alžběty Vrajové:

 Projekt "Blended Learning"

Odkaz pro vstup do Langmasteru:

http://blended.langmaster.cz/schools/index_cs_cz.html#/pg/old/login/loginmodelZávěrečné práce žáků 9. tříd 2015/2016

V roce 2016 se opět sešly zajímavé práce, např. tři na téma kamenů (bludných, viklajících se i těch blýskavých), tři z oblasti filmů (legendy stříbrného plátna, velikáni filmové hudby, motion design), tři motoristické (americká auta, motorsport a historie automobilového průmyslu), tři psychologické (psychické poruchy, vliv výchovy rodičů) a jako každý rok práce na oblíbená témata zeměpisná, přírodovědná a historická.

Jeden žák zpracoval i odprezentoval své téma v angličtině, ale kromě angličtiny, němčiny a francouzštiny se objevily i abstrakty ve španělštině, čínštině, italštině a holandštině.

Přehled oceněných prací:

 


Informatika 4. A 2015/16

Informatika 4. B 2015/16

Informatika - různé třídy

- ukázky prací našich žáků v hodinách informatiky

 

 

 


 

Závěrečné práce žáků 9. tříd 2014/2015

Ani v tomto roce nás 9. třídy nezklamaly a předvedly výborné výkony, a to jak vynikajících prací, tak vydařených prezentací. Oceněno bylo 12 žáků, s jejichž výsledky se můžete seznámit na našich stránkách, ale zajímavá byla i řada dalších prácí. Ćím byl letošní ročních výjimečný? Asi prezencí několika zdravotnických témat, která nebývají tak četná.

Barbora Budíková: První republika

František Hrubý: Krevní oběh

Adéla Jasná: Chránění savci v ČR

Tereza Jasná: Sportovní šerm

Jindřich Jelínek: Pavouci

Jana Kráčmarová: Skauting kolem nás

Lucie Kubáčková: Sebevraždy slavných

Aneta Kubátová: ZOH

Matěj Kubis: Keltové na Moravě

Tereza Režňáková: Milostné příběhy v literatuře

Karolina Slívová: Císařovna Alžběta I.

Jana Zbořilová: Kompenzační pomůcky pro slabozraké

 


 

Závěrečné práce žáků 9. tříd 2013/2014

V roce 2010 jsme začali s novou studijní aktivitou naší školy - s tvorbou závěrečných prací žáků devátých tříd, tzn. v roce 2014 proběhl již pátý ročník tohoto projektu, který se stal i součástí našeho ŠVP. Žáci zpracovávali písemnou práci na vybrané téma, průběžně konzultovali se svým vedoucím práce a na závěr stručně prezentovali, k čemu došli, jak se jim pracovalo atd.

Závěrečné prezentace proběhly ve středu 24. června 2014. Každý žák měl možnost vysvětlit, proč si dané téma vybral, shrnout stručně obsah své práce, zhodnotit, co mu práce dala, a seznámit publikum s nejzajímavějšími informacemi. Jako zatím pokaždé sledovali vystoupení i žáci 8. ročníku, aby věděli, co je další školní rok čeká. Dopoledne bylo zpestřeno pěveckým vystoupením žáků školy. Fotodokumentace z tohoto dne je k vidění v naší Fotogalerii.

Celkem bylo oceněno 12 prací (viz ke stažení dole), nicméně konkurence byla značná a řada dalších prací byla také výborná.

Vojtěch Bednář Netradiční sporty

Kateřina Čermáková – Domovní znamení v Olomouci

Jan Hájek - Den D

Anna Holečková – Historie lékařské vědy

Jana Holečková – Já, Hrad

Veronika Jakubčíková – Kytara

Jiří Klein – Okolí Velkého Újezda na kole

Ondřej Kryl – Litoměřice a jejich okolí

Matěj Mičulka – Angličtina kolem nás

Dušan Michalík – Sametová revoluce

Jan Strnad – Polovodiče a jejich využití a funkce v solární energetice

Kateřina Utíkalová – Jedovaté rostliny a jejich využití

 


Závěrečné práce žáků 9. tříd 2012/2013

Čtvrtý ročník závěrečných prací se odlišoval od předešlých šířkou záběru témat – pokryl všechny vyučovací předměty. Šel do minulosti i do budoucnosti, a to jak doslovně (tématy), tak osobně (rodina, budoucí povolání). Žáci si vybírali témata podle oblíbenosti předmětů, koníčků i profesního zaměření. Potěšily nás výsledky - jak vlastní písemné práce, tak zejména závěrečné prezentace v tělocvičně 21. června 2013 zpestřené jako loni hudebními vystoupeními našich vycházejících žáků.

K ocenění bylo navrženo 10 prací, ale i řada dalších byla zajímavá.

Podle tříd a podle abecedy:

9. A

Jan Bejdák - Řecko - perské války

Ingrid Jílková - Voda a její užití

Jaroslav Kaněčka - Feng shui

Jakub Machalka - Divadla malých forem v Olomouci

Klára Ungrová - Reklama ve sdělovacích prostředcích

9. B

Zuzana Alková - Olomoucké galerie a výtvarné prostory

Johanka Čablíková - Vývoj a vnímání ženské krásy ve filmu

Martina Pechová - Objevné plavby

Filip Mečkovský - Peníze a bankovnictví

Diana Ritterová - Švédi v NHL


Informatika 7. A a 7. B 2012/2013

Informatika 7. B 2012/2013

- ukázky prací našich žáků v hodinách informatiky

 

 

 

 

 


Závěrečné práce žáků 9. tříd 2011/2012

Třetí rok projektu Závěrečné práce žáků 9. tříd, který zařazujeme podle našeho ŠVP do druhého pololetí školního roku, máme za sebou. Opět jsme byli potěšeni výsledky, ke kterým se většina žáků dopracovala, a to jak vlastními písemnými pracemi, tak závěrečnými prezentacemi v tělocvičně.  V únoru si žáci vybrali téma, které jim vyhovovalo, a učitele, se kterým měli práci průběžně konzultovat. Po přijímacím řízení na SŠ se pak pustili do jeho zpracování.

Zpracovaná témata byla různorodá - od dějepisných (např. o významných bitvách 2. světové války), přes technická (např. o českých železnicích), přírodovědná (např. o vzniku hornin), hudební (např. o slavných kytaristech), po sportovní (o volejbale nebo veslování). Po přijímacím řízení na SŠ se pak pustili do jeho zpracování. Závěrečné prezentace proběhly 20. června 2012 v tělocvičně školy.

K ocenění bylo navrženo 16 prací, ale i řada dalších byla velmi zajímavá a něčím cenná. Pokud vás zajímají kritéria hodnocení závěrečných prací, můžete si je prostudovat zde.

 

Hlavní ceny:

Zbyněk BarvířŽeleznice v České republice

Renáta Janáková - Volejbal

Lucie Číhalíková - Fáze porodu, porod

Sabina Krainová Zdravý životní styl

Sabina VodákováOpera Carmen v Moravském divadle

Václav Teichmann - Apple inc.

 

Vedlejší ceny:

Alice Břečková, Eva Floriánová. Helena Fukalová, Hedvika Šálková, Sabina Braunerová, Anna Majerová. Marek Mouček, Filip Neumann, Anna Rollerová, Marek Vlasák


Závěrečné práce žáků 9. tříd 2010/2011

Druhý ročník zpracování a prezentací závěrečných prací našich vycházejících žáků, který odpovídá našemu záměru hodnocení naplňování klíčových kompetencí, proběhl úspěšně. Žáci měli za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit je před svým učitelem, vedoucím práce, a stručně prezentovat na závěrečném shromáždění. Téma práce si žáci mohli vybrat ze 70 nabízených a zvolili si je s přihlédnutím ke svým zájmům či k budoucí profesní orientaci.

Od vyhlášení v únoru až do prezentací v tělocvičně v červnu odvedla po rozpačitém úvodu většina žáků velký kus práce a na závěr se mohla před shromážděnými spolužáky z osmých a devátých tříd pochlubit výbornými výsledky. Letošnímu roku vévodila dějepisná a literární témata a také témata navržená samotnými žáky, související s jejich koníčky. Prezentace byly až na výjimky plynulé, poutavé, s ukázkami hudby, sportu, kynologického výcviku aj., využití prezentační techniky bylo samozřejmostí. Každý žák měl vysvětlit, proč si dané téma vybral, shrnout stručně obsah své práce, zhodnotit, co mu práce dala, a uvést nejzajímavější informace. Součástí výstupu byla i reakce na doplňující otázky.

Celé dopoledne tak jako loni oživovala hudební vystoupení našich vycházejících žáků.

Ocenění žáci a jejich práce:

Jana KoutnáBeatnici

Veronika Sobotková Čeští fotografové

Eva Šachová Nejznámější oskaroví režiséři

Kateřina Pohlová Mozart a Olomouc

Lukáš Jorda3D grafika

Marek Pobežal Historie československého a českého automobilového průmyslu

Adam LamparOsmičky v datech českých historických událostí

Lucie MahrováKynologie - výcvik yorkšírského teriéraPhotostory

Následující prezentace vytvořili naši žáci 6. až 9. tříd v programu Photostory na téma Our School pro mezinárodní projekt Comenius.

Our school by Class 6a, Our school by Class 6b, Our school by Class 7a, Our school by Class 7b.
Our school by Class 8a 2, Our school by Class 8a 1, Our school by Class 8b, Our school by Class 9a, Our school by Class 9b.

Další práce žáků

První ukázky práce našich žáků dodali francouzštináři s paní učitelkou Lipenskou, a to výsledky svých projektů v rámci eTwinningu. Podělili se s námi i o práce svých partnerů z Rumunska a Řecka. Třída 7. A pracovala na projektu „L´hiver dans la vision de l´enfant“ („Zima očima dětí“). Nejprve se představili (prezentace škol, žáků) a potom vytvořili makety zimy a přidali francouzské obrázkové slovníčky zimy. Sérii fotek české zimy dodali Jirka Růžička a Kuba Kuchař. Ostatní připojili obrázky zimy na skle, fotky rumunské a řecké zimní přírody a také několik básniček na téma zimy. Přáním krásných Vánoc a všeho dobrého do nového roku pak projekt ukončili.

Několik ukázek ke stažení:

Noel_en_Republique_tcheque
L´hiver - Beáta
L´hiver - Jakub Kuchař
Zimní slovníček - Helena Fukalová
L´hiver - Liliana (Rumunsko)
L´hiver - Marius (Rumunsko)
L´hiver - Miruna (Rumunsko)
L´hiver et mon jardin
Fotografie našich žáků a práce partnerských škol k projektu na Googlu

Třída 8. A se zúčastnila projektu na téma „Joyeux Noël et Bonne Année“ („Veselé Vánoce a šťastný nový rok“). Se svými zahraničními partnery z různých zemí Evropy si vyměnili nejen vánoční a novoroční přání, ale také se dozvěděli spoustu zajímavostí o jejich tradicích, zvycích,  výzdobách a specialitách.

Opět několik ukázek ke stažení:

Noel en Republique tcheque
Notre ecole - Aneta, Míša, Petra, Terka
Traditions Republique tcheque
Traditions Republique tcheque 2 - Petra, Aneta, Michaela
Práce našich i zahraničních žáků k projektu na Googlu