Fakultní základní škola Olomouc

Úspěchy žáků

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2020/21

25. 3. 2021 od 12:30 proběhlo v online prostředí komunikační platformy Teams na 1. stupni naší základní školy školní kolo recitační soutěže.

Nominováni byli za každou třídu prvního stupně dva žáci, které jejich spolužáci a učitelé vybrali jako postupující z třídních kol. Ve školním kole se tak sešla velmi pestrá přehlídka recitátorů i textů. Porota soutěže ve složení Michaela Vozáková, Daniela Vrajová, Dagmar Bílíková a Lenka Baše se vyjádřila, že úroveň školního kola recitační soutěže se každým rokem zvyšuje. Je potěšující, že žáci si vybírají nejen kvalitnější texty, ale celkově jsou v přípravě svědomitější a jejich výsledný projev je díky tomu profesionálnější. Potěšujícím zjištěním se stal i fakt, že díky online prostředí mohli být pomyslným publikem nejen spolužáci a učitelé, ale také rodiče. Mnohým žákům to velmi pomohlo v uklidnění i sdílení vlastních emocí.

V první kategorii soutěžili žáci třetích ročníků. Někteří aktéři zvolili ke své recitaci i příhodný kostým, jiní naopak využili příležitosti a v rámci nevšední události oprášili ze skříně sváteční oblečení. Pomyslné stupně vítězů obsadily tři dívky.

  • Na 3. místě to byla Eva Elizabeth Štěrbová (3. C),
  • na 2. místě postupovém místě se umístila Esther Kubesová (3. A),
  • zlatou medaili a postup do okresního kola si odnesla Sofie Kaucká (3. C).

V druhé kategorii soutěžili žáci ze čtvrtých a pátých ročníků. I když mezi dvanácti účastníky tvořili převahu chlapci, na "bednu" nakonec vystoupaly pouze dívky.

  • Třetí místo obsadila Dana Saskia Štěrbová (5. C),
  • na druhém postupovém místě se umístila Frida Neusar (4. A)
  • postup do okresního kola si spolu s vítězstvím odnesla Eliška Freharová (4. C).

Technika v tomto prvním online ročníku školního kola stála při nás a my věříme, že ani naše postupující žáky v dalším kole nezklame. Mají před sebou nyní nelehký úkol: natočit videonahrávku své recitace a zaslat ji do okresního kola. Věříme, že se jim vše zdárně podaří a budou nás vzorně reprezentovat.

Všem zúčastněným žákům moc děkujeme za krásné netradiční odpoledne s chvilkou poezie.